ຜົນການດໍາເນີນງານ September 29th, 2016

ຜົນການດໍາເນີນງານແຍກຕາມແຂວງ

Result :

ແຂວງ ລົງທະບຽນ ລະຫວ່າງກວດ(ແປງໃໝ່) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງກວດຕິດຕາມ) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງຕໍ່ອາຍຸ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ(ບໍ່ລວມກວດຕິດຕາມ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸ) ລວມ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທັງໝົດ
ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 80

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 80
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 84

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 84
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 85

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 85
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 88

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 88
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 89

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 89
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 90

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 90
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 91

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 91
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 92

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 92
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 93

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 93
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 94

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 94
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 95

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 95
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 96

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 96
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 97

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 97
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 98

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 98
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 99

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 99
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 100

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 100
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 101

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 101
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 102

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 102
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/index.php

Line Number: 103

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 103
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

ຜົນການດໍາເນີນງານແຍກຕາມຊະນິດພືດ

Result :

ແຂວງ ລົງທະບຽນ ລະຫວ່າງກວດ(ແປງໃໝ່) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງກວດຕິດຕາມ) ລະຫວ່າງກວດ(ແປງຕໍ່ອາຍຸ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ(ບໍ່ລວມກວດຕິດຕາມ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸ) ລວມ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ຍັງບໍ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທີ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທັງໝົດ
ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ ລາຍ ແປງ ເຮັກຕາ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 186

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 186
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 187

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 187
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 188

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 188
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 189

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 189
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 190

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 190
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 191

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 191
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 192

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 192
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 193

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 193
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 194

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 194
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 195

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 195
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 196

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 196
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 197

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 197
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 198

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 198
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 199

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 199
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 200

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 200
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 201

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 201
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 202

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 202
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 203

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 203
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 204

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 204
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 205

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 205
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 206

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 206
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 207

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 207
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 208

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 208
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 209

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 209
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 210

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 210
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 211

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 211
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 212

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 212
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: front/index.php

Line Number: 213

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/index.php
Line: 213
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 66
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00